Softstarty

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000
Rabat: 25 %
netto: 4 047,75 zł
(brutto: 4 978,73 zł)

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000
Rabat: 25 %
netto: 5 019,21 zł
(brutto: 6 173,63 zł)

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000
Rabat: 25 %
netto: 5 783,42 zł
(brutto: 7 113,61 zł)

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 929,97 zł
(brutto: 2 373,86 zł)

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000
Rabat: 25 %
netto: 6 421,80 zł
(brutto: 7 898,81 zł)

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000
Rabat: 25 %
netto: 7 421,70 zł
(brutto: 9 128,69 zł)

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 978,54 zł
(brutto: 2 433,60 zł)

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000
Rabat: 25 %
netto: 8 682,30 zł
(brutto: 10 679,23 zł)

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 020,63 zł
(brutto: 2 485,38 zł)

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000
Rabat: 25 %
netto: 9 051,86 zł
(brutto: 11 133,79 zł)

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 091,88 zł
(brutto: 2 573,01 zł)

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 156,64 zł
(brutto: 2 652,67 zł)

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 328,26 zł
(brutto: 2 863,76 zł)

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 665,04 zł
(brutto: 3 278,00 zł)

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 956,48 zł
(brutto: 3 636,47 zł)

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V...

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE, - 3RW3013-1BB14
Rabat: 25 %
netto: 430,68 zł
(brutto: 529,74 zł)
}